Lĩnh vực hoạt động của Viện Kinh tế Bưu điện

Nghiên cứu khoa học:

Viện Kinh tế Bưu điện chuyên nghiên cứu trong các lĩnh vực như:  

 • Triển khai hoạt động nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản, nghiên cứu đón đầu, dự báo phát triển và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Kinh tế của ngành Thông tin và Truyền thông;
 • Tổ chức nghiên cứu, tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật chuyên ngành đối với các lĩnh vực hoạt động trong chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; 
 • Tổ chức nghiên cứu, tham gia xây dựng các chính sách về giá cước; nghiên cứu, điều tra, khảo sát và phát triển thị trường trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông;
 • Tổ chức nghiên cứu, tham gia triển khai các kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong ngành Thông tin và Truyền thông; 
 • Tổ chức nghiên cứu các hoạt động về tài chính, kế toán phục vụ quản lý điều hành và phát triển của ngành;
 • Triển khai dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp cho các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài ngành Thông tin và Truyền thông. 

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ:

Tham gia thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Học viện, các Bộ, Ngành và Nhà nước giao theo các chương trình, đề án, đề tài, nhiệm vụ về khoa học và công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 

 • Thực hiện nhiệm vụ đào tạo do Học viện giao (quản lý đào tạo, giảng dạy, hướng dẫn người học nghiên cứu, thực hành, thực tập làm luận văn, luận án tốt nghiệp, tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, bài giảng, thí nghiệm thực hành…); nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và thực tiễn để đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao các khóa luận/luận văn tốt nghiệp); đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để chuyển giao công nghệ;
 • Tham gia, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ do Học viện, các Bộ, Ngành và Nhà nước giao theo các chương trình, đề án, đề tài, nhiệm vụ về khoa học và công nghệ để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội;
 • Chuyển giao công nghệ.

 Đào tạo:

 • Thực hiện nhiệm vụ tổ chức tuyển sinh, quản lý đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học của Học viện và các hình thức đào tạo khác;
 • Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn để chuyển giao công nghệ, kiến thức;
 • Tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo của Học viện;
 • Quan hệ hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Học viện và cấp trên giao. 
Bàn Thờ Đẹp | Bể cá thủy sinh | Ship hàng đi Mỹ giá rẻ | Epacket Việt Nam | Buy Google negative reviews | Chó Corgi | Màn sao sân khấu | Làng Hoa Tây Tựu